O objavi nekih ajeta sure El-Hudžurat (IV dio)

6786787“Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih…” (El-Hudžurat, 9)

Od Mutemera ibn Sulejmana prenosi se da je njegov otac rekao: “Allahov Poslaniče, šta misliš o tome da posjetiš Abdullaha ibn Ubejja?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzjaha svoga magarca i uputi se kod njega, a za njim krenuše još neki muslimani. Kad stiže, Abdullah mu reče: “Ne prilazi mi, jer mi, tako mi Allaha, smeta smrad tvoga magarca.” Čuvši šta Abdullah reče, jedan ensarija povika: “Tako mi Allaha, magarac Allahova Poslanika bolje miriše od tebe!” Te riječi naljutiše jednog Abdullahova prijatelja, a isto se tako na drugoj strani naljutiše prijatelji spomenutog ensarije te štapovima, rukama i nanulama navališe jedni na druge. Tim povodom Allah, dželle ša’nuhu, objavi: “Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih…” (El-Hudžurat, 9)

(Hadis je vjerodostojan. Bilježe ga Buhari, 2691, i Muslim u poglavlju o džihadu i propisima o putovanju.)

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: