O objavi nekih ajeta sure El-Hudžurat (VI dio)

858866767“…a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih…” (El-Hudžurat, 11)

Povod objave ovog dijela ajeta jesu dvije žene Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje su ponižavale Ummu Selemu. Naime, jednom je prilikom Ummu Selema oko svoje bijele haljine zavezala dva konopca i njihove krajeve ostavila da se vuku iza nje pa Aiša reče Hafsi: “Pogledaj ono što se vuče iza nje. Izgleda kao jezik psa”, želeći joj se na taj način narugati.

(“Esbabu nuzulil-Kur’an”, 356.)

Enes ibn Malik kaže da je ovaj dio ajeta objavljen zbog dviju žena Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje su se izrugivale niskom rastu Ummu Seleme. Od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Safija bint Hujej ibn Ahtab jednom prilikom dođe Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i požali se da je neke žene zadirkuju govoreći: ‘Jevrejko, kćeri dvaju jevreja.’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče joj: ‘Trebala si im samo kazati da je tvoj otac Harun, alejhi selam, amidža Musa, alejhi selam, a da ti je muž Muhammed.’ To je bio povod da Uzvišeni objavi spomenuti ajet.”

(“Esbabu nuzulil-Kur’an”, 357.)

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: