O objavi nekih ajeta sure En-Nedžm (II dio)

54e645654656“I da On na smijeh i na plač navodi.” (En-Nedžm, 43)

Prenosi se od Aiše, radijallahu anha: “Jednom prilikom Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prođe pored jedne grupe ljudi koji su se smijali i reče im: ‘Da znate ono što ja znam, malo biste se smijali, a puno biste plakali.’ Poslije toga spusti se Džibril s riječima Uzvišenog: ‘I da On na smijeh i na plač navodi.’ (En-Nedžm, 43) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potom se vrati i reče im: ‘Nisam prešao ni četrdeset koraka kad mi dođe Džibril i reče mi da vam prenesem da vam Uzvišeni poručuje: ‘I da On na smijeh i na plač navodi. ‘”

(Esbabu nuzulil-Kur’an, 364-365. Sujuti ga pripisuje Ibn Merdevejhu.)

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: