Početak je vjerovanja svjedočenje da nema božanstva do Allaha (HADIS 1)

546464564564HADIS 1.

Ebu Džemre, rekao je: bio sam Ibn Abbasov tumač, kada se obraćao ljudima. Jedanput je došla neka žena i pitala ga o moštu koji se pravi u glinenoj posudi. Tada je Ibn Abbas rekao: “Izaslanstvo plemena Abdu-l-Kajs došlo je kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa ih je upitao: ‘Čije je izaslanstvo?'” Ili: “Odakle je narod?” Rebi’a, rekli su: “Dobrodošao taj narod (ili izaslanstvo) koje neće biti poniženo niti će se kajati”, rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Rekli su: “Allahov Poslaniče, dolazimo ti izdaleka. Između nas i tebe nalazi se nevjerničko pleme Mudar. Zbog toga ti možemo doći samo u svetom mjesecu. Zato nas zaduži nečim jasnim i nedvosmislenim kako bismo o njemu obavijestili one koji su ostali iza nas. Naredi nam ono što će nas uvesti u Džennet.”

Poslanik im je tada naredio i zabranio po četvero. Naredio im je da samo Allaha obožavaju, upitavši: “Znate li šta znači samo Allaha obožavati? Allah i njegov Poslanik to najbolje znaju”, odgovorili su.

Rekao je: “Svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov Poslanik, obavljanje namaza, davanje zekjata, post mjeseca ramazana i davanje petine od ratnog plijena.”

Zabranio im je korištenje tikvenih posuda, zelenih ćupova i posuda oblijepljenih ziftom. Šu’be je rekao: “A možda je kazao: ‘…i u kućama od palminih trupaca.'”

A zatim im je dodao: “Zapamtite to i prenesite svom narodu.”

Ibn Mu’az u predaji ovog hadisa od svog oca dodao je: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je El-Ešedždžu Abdul Kajsu rekao: ‘Kod tebe postoje dvije osobine koje voli Allah. To su razboritost i smirenost!'”

Tumačenje hadisa:

Riječi Ebu Džemre: “Bio sam Ibn Abbasov tumač, kada se obraćao ljudima”, znači ili da je prevodio na perzijski ili mu je namjera da je podizao glas kako bi mnoštvo čulo šta kaže Abdullah ibn Abbas. “Jedanput je došla neka žena i pitala ga (…)” – ukazuje na dozvoljenost slušanja glasa žene koja nije mahrem i slušanja glasa muškarca koji nije mahrem radi potrebe, poput traženja fetve, kupoprodaje i sličnog. “(…) i upitala ga o moštu koji se pravi u glinenoj posudi (…).” Arapi bi stavljali datule u vodu kako bi joj poboljšali ukus, jer bi nekad bila slana.

Piće koje bi nastalo nakon što odstoje datule u vodi zvalo se ‘nebizh’ i stavljalo bi se u glinene posude. A nakon što ga je upitao, Tada je Ibn Abbas rekao: “Izaslanstvo plemena Abdu-l-Kajs došlo je kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa ih je upitao: ‘Čije je izaslanstvo?’ Ili: ‘Odakle je narod?'” Rebi’a, rekli su…, izaslanstvo iz plemena koje nosi naziv Rebi’a.

Riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Dobrodošao taj narod (ili izaslanstvo) koje neće biti poniženo niti će se kajati”, znače: “Pošto niste okasnili s ulaskom u Islam niti ste se inadili niti ste bili porobljeni.” (tumač Nevevija).

Njihove riječi: „Između nas i tebe nalazi se nevjerničko pleme Mudar“, tj. odnosi se na pleme Mudar koji nisu primili islam, pa su se bojali od rata sa njima.

Njihove riječi: “Zbog toga ti možemo doći samo u svetom mjesecu (…)“. U džahilijjetu je borba bila zabranjena u mjesecu Muharremu, ali Uzvišeni obajveštava o njima da su pomjerali dane u mjesecima kako bi učinili rat dozvoljenim.

Njihove riječi: “Naredi nam ono što će nas uvesti u Džennet (…)”, tj. ono što odvaja istinu od neistine i dobro od zla i uputu od zablude.

Riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Znate li šta znači samo Allaha obožavati? Allah i njegov Poslanik to najbolje znaju, odgovorili su (…).”

Komentar: Ovakvim načinom odgovora, ulema tumači kako je pohvalno da učenik primiri svoj govor kada učitelj govori kako bi se više okoristio njegovim riječima, jer, kako nam je poznato, postoje ljudi koji znaju pitati i odgovarati u isto vrijeme ili pak toliko govore da se ne mogu okorisiti znanjem učitelja i time štete naprije sebi, pa tako i ostalima koji bi željeli slušati. Poslanik im je tada naredio i zabranio po četvero. Odnosno da vjeruju samo u jednog Allaha. Potom im je pojasnio šta to podrazumijeva.

Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov Poslanik (…)”, tj. da se nikome ne robuje do Allahu i iskrenoj potvrdi poslanstva Muhammedova, sallallahu alejhi ve sellem, slijeđenjem njegove upute i napuštanjem onoga što je zabranio te robovanje Allahu onako kako je naredio.

Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Obavljanje namaza (…)”, tj. održavanje njegovo, kao što Uzvišeni kaže: “…koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali.” (El-Ma’aridž, 23)

Međutim, ima ljudi čiji su namazi nepotpuni, kao što kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Najgori su kradljivci koji kradu od svog namaza”, pa reče: „Ne upotpunjuju ruku’, niti sedždu, niti pribranost.“ (Prenosi Ahmed, 11106 i 21591. Od Ebu Katade i Ebu Seida)

Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “I davanje zekjata (…)”, tj. zekjata naređenog imućnima.

Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Post mjeseca ramazana (…)”, tj. mjeseca kojeg je Allah izabrao za post.

Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “I davanje petine od ratnog plijena (…)”, tj. Uzvišeni Allah je naredio muslimanima da daju petinu plijena Allahu i Njegovom Poslaniku.

Uzvišeni kaže: “I znajte da od svega što u borbi zaplijenite jedna patina pripada Allahu i Poslaniku, i rodbini njegovoj, i siročadi, i siromasima, i putnicima-namjernicima (…).” (El-Anfal, 41)

Komentar: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio im je korištenje tikvenih posuda, zelenih ćupova i posuda oblijepljenih ziftom, tj. vrstom posude u kojima su držali nebiz. Dubba je osušena tikva koju su koristili poput ćupa. Hantem je ćup napravljen od gline, dlake i krvi (op.prev. – iz Nevevijevog tumača Muslimovog Sahiha). Muzaffet je ćup obložen katranom. Nekir je deblo drveta koje se izdubi u sredini i koristi kao ćup. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio ove ćupove pošto bi se nebiz u njima ubrzo fermentirao: prešao u alkohol, dok im je mješine dozvolio.

U drugom rivajetu kod Muslima (3/1584) i Taberanija („El-Mu’džem el-Kebir“, 19/43) odgovaraju ljudi Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da mješine nisu pogodne jer je njihova oblast puna štakora, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, im odgovara: “Sve i da ih pojedu štakori.”

Nakon toga je ova zabrana poništena od strane Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad je rekao: “Posude ne čine ništa zabranjenim, pa pijte iz bilo koje posude, a ne pijte ono što opija.”

Tumačenje ovog hadisa dolazi kasnije u poglavlju “Vjerovanje”.

Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Zapamtite to i prenesite svom narodu (…)”, tj. od vašeg naroda i drugih ljudi, ukuzujući na važnost širenja znanja.

Kada Ibn Mu’az u predaji ovog hadisa od svog oca dodaje za Ešedždž ‘Abdul Kajs’a, a ime mu je El-Munzir b. Aiz (Nevevi, Muslimov komentar, 1/189), kaže da su:

“Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ‘Kod tebe postoje dvije osobine koje voli Allah. To su razboritost i smirenost!'”

U drugom rivajetu: “Voli ih Allah i Njegov Poslanik”, tj. onaj koji se ne upušta u nešto na brzinu i nepromišljeno. Kad je poslanstvo stiglo u Medinu, El-Ešedždž je ostao među jahalicama i svezao deve, potom se okupao i obukao najljepšu odjeću pa tek onda otišao kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Izvor: “Vjerovanje u svjetlu muslimove zbirke hadisa”

Autor: Dr. Muhammed El-Humud En-Nedždi

Share This: