Poslanikove fetve po pitanju islamskog vjerovanja (1 dio)

657565645765Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je hoće li vjernici na Sudnjem danu vidjeti svog Gospodara. Pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao:
“Ometa li vas išta da vidite Sunce kada nema oblaka?” – “Ne, Poslaniče”, odgovoriše. “Ometa li vas išta da vidite Mjesec u noći uštapa?” – “Ne, Poslaniče”, rekli su ashabi. “Tako ćete vidjeti Allaha na Sudnjem danu.”

(Buhari, 11/358 i 13/358; Muslim, 182 i 183, “El-Iman”)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je o sudbini i o tome kakav udio ljudi imaju u njoj, da li je predodređena ili nanovo nastaje? On reče:

“To je već presuđeno i okončano?” A zatim ga upitaše: “Čemu onda djelo?” Poslanik odgovori: “Radite, svakom je olakšana ono za što je stvoren (predodređen). Onaj ko je od sretnika, bit će mu olakšana činjenje djela sretnika (džennetlija). A ko bude od nesretnika, bit će mu olakšana činjenje djela nesretnika (džehennemlija).” Zatim je proučio kur’anski ajet: “Onome ko udjeljuje i ne griješi, i ono najljepše smatra istinitim … “, pa do kraja drugog ajeta (Ajeti u cijelosti znače: “Onome ko udjeljuje i ne griješi i Džennet smatra istinitim – njemu ćemo olakšati činjenje dobrih djela. A onome ko tvrdiči i osjeća se neovisnim od Gospodara i Džennet smatra lažnim – njemu ćemo olakšati put tegoba.” /Lejl-Noć, 5-10/).

(Muslim, br. 2647, “El-Kader”; Ahmed, “Musned”, 6/129, 67/4, 167/2 i “Džami-l-Usul”, br. 10/108-112)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je zna li Allah šta ljudi u sebi kriju. “Da”, odgovorio je Poslanik.

(Muslim)

Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan: “Gdje se nalazio naš Gospodar prije nego što su stvorena nebesa i Zemlja?” Nije odbio onoga ko pita i odgovorio je:

“Nije uz Njega bilo ništa (“Ama”, ima dva značenja: sa meddom – dužinom znači oblak, a bez dužine: nije uz njega ništa bilo), iznad Njega nije bilo ništa i ispod Njega nije bilo ništa.”

(Ahmed, “Musned”, 4/11,12; Tirmizi, br. 3108, Tefsir sure Hud; Ibn Madža, br. 182, “El-Mukaddime”. Hadis Ebu Ruzejna el-Akilija je daif – slab, dok Tirmizi i drugi muhaddisi kažu da je ovaj hadis hasen – dobar)

Izvor: “Poslanikove fetve”

Autor: Ibn Kajjim El-Dževzijje

Share This: