Važnost Poslanikovog viđenja Džibrila, alejhi selam

78453211Vjerovanje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio Džibrila, alejhi selam, ubraja se u osnovne temelje vjerovanja. To je ujedno i dokaz koji upućuje da se Džibril može vidjeti očima a ne mislima. Ibn Kajjim, rahimehullah, o tome kaže:

“Uzvišeni Allah je obavijestio o Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, viđenju Džibrila, alejhi selam, a to upućuje na mogućnost javnog prisustva meleka i njegovo viđenje očima, a ne onako kako smatraju filozofi i njihovi sljedbenici kada kažu da je On djelatni razum, te ga smatraju vizijom prisutnom umu kojeg pogled ga ne doseže.

Time su se suprostavili svim vjerovjesnicima i njihovim sljedbenicima i to mišljenje ih je izvelo iz svih vjera u nevjerstvo. Zbog toga je Poslanikovo viđenje Džibrila važnije od viđenja Allaha na ovome svijetu, jer viđenje Džibrila kao što smo već spomenuli spada u temelje vjerovanja bez čijeg uvjerenja vjerovanje neće biti ispravno i potpuno.

Onaj koji to poriče smatra se nevjernikom. A ishod mes’ele viđenja Allaha uglavnom se svodi na to da onaj koji to poriče neće ga to izvesti iz vjere, jer skupina ashaba radijallahu anhum su mišljenja da Ga Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije vidio.

A Osman ibn Sa’id Ed-Darimi kaže da oko toga mišljenja postoji konsenzus među ashabima radijallahu anhum.”

(“Tibjan fi aqsarnil-Kur’an”, str. 77)

Izvor: “Oaza imana – Vjerovanje u meleke”

Autor: Ibn Kajjim El-Dževzijje

Share This: