Spoznaja Allaha i robovanje samo Njemu

7687665678Ibn Kajjim, rahimehullah, kaže:

“Spoznaja Allahovog jedinstva nije dovoljna sama ро sebi, već mora biti praćena robovanjem Njemu, Jedinom, i u tom robovanju ništa Mu se ne smije pripisati. Spoznaja Uzvišenog Allaha postiže se putem Njegovih najljepših imena i svojstava i kroz Njegova djela i propise, ра mu se stoga robuje onako kako је On to odredio.”

(“Miftahud-dari es-seadeh”, 535)

Uzvišeni Allah kaže:

“Allah је sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio; Njegovo naređenje na sve se njih odnosi, а nek znate da је Allah kadar sve i da Allah znanjem Svojim sve obuhvata!”

(Et-Talak, 12)

“Uzvišeni Allah nas је obavijestio da је On Тај Koji је stvorio nebesa i Zemlju i sve što је između njih da bi Njegovi robovi spoznali da је On Sveznajući i Svemogući. Ova spoznaja је i suština istinskog robovanja koje se traži od robova.”

Uzvišeni Allah kaže:

“Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i za vjernice! Allah zna kud se krećete i gdje boravite.”

(Muhammed, 19)

“Znanje о Allahovoj Jednoći i da nema drugog boga osim Njega se samo ро sebi traži, iako ono nije samo dovoljno, već је neophodno da se uz to robuje Jedinome, Koji sudruga nema. Ove dvije stvari se traže samo ро sebi: da se Gospodar uzvišeni spoznaje putem svojih imena, svojstava, djela i propisa, i da se obožava prema onome što one nalazu i zahtijevaju, kao sto se ibadet Njemu traži sam ро sebi, isto se odnosi na znanje i spoznaju о Njemu.”

(“Miftahud-dari es-se’adeh”, 1/554)

Izvor: “Oaza imana – Vjerovanje u Allaha”

Autor: Ibn Kajjim El-Dževzijje

Share This: