Trenutne aktivnosti u edukativnom centru Vrijeme – Zeman

U toku se odvijaju slijedeće aktivnosti:

- prvi i drugi stepen arapskog jezika,

- učenje napamet 29 džuza iz Kur’ana (tebareke),

- učenje napamet 30 džuza iz Kur’ana (amme),

- učenje sufare.

Broj učenika koji pohađaju kurseve iz spomenutih oblasti je 64 učenika a isto tako pohađa se vjeronauka za mališane u dobi od 8 do 15 godina. Oni koji su konkurisali za učenje engleskog jezika uskoro će biti obaviješteni o početku nastave.

435

678

101113

912

2

Zahvaljujemo se svima onima koji nas pomno prate na našoj facebook i web stranici.

Vaše, Vrijeme – Zeman

Share This: