O objavi nekih ajeta sure El-Ahzab (VI dio)

89786“…I vjernike je Allah borbe poštedio…” (El-Ahzab, 23)

Od Abdurrahmana ibn Ebu Seida prenosi se da je rekao: “Na dan Bitke na Hendeku mnogobošci su nam zaokupili pažnju pa nismo klanjali podne-namaz sve dok sunce nije zašlo, i to prije nego što je Uzvišeni objavio: ‘…I vjernike je Allah borbe poštedio…’ pa Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredi i prouči ikamet za podne-namaz te ga klanja kao što ga je inače klanjao u njegovo vrijeme, zatim prouči ikamet i klanja ikindiju, kao što je inače klanjao u njezino vrijeme, zatim prouči ezan za akšam-namaz, pa ga klanja kao što ga je klanjao u njegovo vrijeme.”

(Bilježe ga Nesai, 2/15, i Ibn Džerir, 21/149. Prenosioci su ovog hadisa pouzdani.)

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: