O objavi nekih ajeta sure EI-Džasija

877687“Reci vjernicima da oproste onima koji ne očekuju Allahove dane u kojima će On nagraditi ljude za ono što su radili.” (El-Džasija, 14)

Od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Kada je objavljen ajet: ‘Ko je taj ko će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On mnogostruko vrati?’, jedan medinski jevrej zvani Fenhas reče: ‘Muhammedov Bog ima potrebu.’ Kad njegove riječi dopriješe do Omera, radijallahu anhu, on opasa svoju sablju i izađe da ga traži. U to vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, posjeti Džibril, alejhi selam, i reče mu: ‘Tvoj ti Gospodar poručuje: ‘Reci vjernicima da oproste onima koji ne očekuju Allahove dane u kojima će On nagraditi ljude za ono što su radili’, i znaj da je Omer opasao svoju sablju i krenuo da traži jevreja.’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posla nekoga po Omera i kad Omer stiže, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: ‘Omere, ostavi sablju.’ Omer, radijallahu anhu, odgovori: ‘Istinu si rekao, Allahov Poslaniče. Svjedočim da si poslan s Istinom.’ A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nastavi: ‘Tvoj Gospodar kaže: ‘Reci vjernicima da oproste onima koji ne očekuju Allahove dane u kojima će On nagraditi ljude za ono što su radili.’ Omer, radijallahu anhu, uzvrati: ‘Tako mi Onoga Koji te je poslao s Istinom, sigurno se na mome licu neće primijetiti tragovi srdžbe.'”

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: