Korištenje samo jednog primjerka mushafa kod učenja Kur’ana napamet

32423432Allah, subhanehu ve te’ala, je za Svoju Knjigu obezbijedio pisare i kaligrafe, koji su napisali hiijade kopija u raznim formatima. Pisari nisu zaboravili na detalje koji su važni u učenju. Tako su na početak svake strane stavili početak ajeta, a na kraju strane kraj ajeta. Iz ovog razloga mnogi iskreni ljudi preporučuju izdanje Haffaza, za čije se izdavanje pobrinula Štamparija kralja Fahda u Medini.

Postoji grupa koja smatra da treba učiti iz mushafa gdje se stranica ne mora završavati krajem ajeta i gdje se džuz dijeli na četvrtine… U ovom slučaju lakše se pamti poredak i veza između stranica. U svakom slučaju, kada naučiš iz jednog mushafa, nemoj prelaziti na drugo izdanje da ti se ne bi u mozgu pomiješala mjesta ajeta.

To je zato što se slika ajeta urezuje u pamćenje prema njegovom položaju na stranici. Kod onih koji su učili prema Haffazovom izdanju primjećuje se da ne mogu nastaviti s učenjem kada se završi strana. Memorija je zapamtila stranice poput tabli koje su neovisna jedna od druge.

Zato se njima preporučuje da obrate pažnju na vezanje, kao i da se usredsrijede na početak i kraj stranice, a naročito u prvim danima hifza.

Izvor: “Kako ćeš naučiti Kur’ani Kerim”

Autor: Dr. Jahja ibn Abdurrezzak El-Gavsani

Share This: