Akaid

Šejtanova svirala

Što se tiče ovog naziva, on se spominje u dva Sahiha, od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Ušao je kod mene Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a kod mene su bile dvije djevojčice koje su pjevale kako su…
Read more

Imenovanje šejtanovim imenima

Ibn Kajjim, rahimullah, spominje neke od šejtanski imena, poput, Khanzeb – đavo, el-Velhan – bezumni, el-‘Avar – ćorav, el-Edžda – unakaženi, i spominje kako je halifa Omer upitao čovjeka za ime, pa mu reče: “Mesruk ibn el-Edžda”, našta mu Omer…
Read more

O onima koji se izigravaju s melecima

Pojedini pripadnici islama, izigravaju se na račun meleka. Nepromišljeno se upuštaju u tumačenje velikog broja kur’ansko-hadiskih tekstova koji radi svoje identičnosti ne prihvataju nikakav te’vil a niti odgovor. Ibn Kajjim rahimehullah, spominje nam dva događaja koji upravo govore o tim…
Read more