Hadis 1

1098472_1423315907915782_1617511323_n-300x1501. HADIS

Od vođe pravovjernih Ebu Hafse, Omera ibn Hataba r.a prenosi se da je rekao:

 “Čuo sam Allahova Poslanika s. a. w. s da je rekao: ” Zaista se djela cijene po namjerama i zaista će svaki čovjek dobiti ono što je naumio svojim djelom, pa ko bude Hidžru učinio u ime Allaha i Njegova poslanika, njegova hidžra je hidžra Allaha i Njegova poslanika. A tko bude hidžru učinio zbog materijalne dobiti ili zbog žene da bi se njome oženio njegova hidžra je za ono što ju je naumio. ” 

 

VAŽNOST HADISA:

Ovaj hadis je od velike važnosti i značaja zbog toga što obuhvata cijeli Islam i može se slobodno kazati da se na njemu zasniva i gradi vjera islam. Iz njega proizlazi i većina šerijatskih propisa. Ovaj govor nam pojašnjavaju i neki učenjaci kao npr. Ebu Davud koji je rekao da je ovaj hadis Djela se cijene prema namjerama, obuhvata pola vjere, zato što je vanjština vjere, tj. djela su djela, a unutarnja je nijjet. Imam Šafija i Ahmed kazali su da ovaj  hadis obuhvata trećinu znanja. Razlog tome jeste to da čovjek stiče djela svojim srcem, riječima i tjelesnim organima Dakle, odluka srcem je jedan od ta tri djela. Zbog toga islamski učenjaci i kada bi htjeli napisati neku knjigu počeli bi ju pisati sa ovim hadisom Takav je imam Buh. koji se zove Es Sahih počeo sa ovim hadisom. Isto tako je Imam E Nevevij Rijadu-s-sahihin. ( “Kitabul el Eksar” – 40 Nevevijevih hadisa).

“Od vođe pravovjernih On je otac Hafsin Omer ibn Hatab koji je preuzeo hilafet od Ebu Bekra r.a njegovim imenovanjem što je jedno dobro djelo. Ebu Bekra, kojem su vjernici dali prisegu.” I to je bio vjerski hilafet (tegalni odabir). Te, doista je lijepo postupio Ebu Bekr što je odabrao da bude vođa vjernika i njegov nasljednik.

Riječ “semiatu” – čuo sam je dokaz da je Omer direktno slušao ove riječi od Božijeg poslanika s. a. w. s što je dokaz njegove istinitosti.

El Eamal- djela – obuhvata djela srca, djela jezika, govor i svih udova, obuhvata sva djela koja čovjek učini.

 

Što su djela srca?

Djela srca su sve ono što se nalazi i proizlazi iz srca.

 • Tewequl-Oslanjanje na Allaha dž.š
 • Hauf Mineaiiah- Strah od Allaha
 • Et Takwab- Bogobojaznost

Što su djela jezika (govor)?

Djela jezika su ustvari i najveći procenat ljudskih djela jer je jezik taj koji najviše radi.

Šta su djela udova (organa)?

Ovo se odnosi na djela ruku i nogu kao cjeline.

“Zaista se djela cijene po namjerama. ” 

Riječ NIJJAT koja je spomenuta u hadisu sa jezičke strane označava

suštinu ili bit, dok u šerijatskoj terminologiji označava odlučnost činjenja

ibadeta sa željom približavanja Allahu želeći time steći Njegovu milost i 

zadovoljstvo, a njegov pokretač je srce tj. nijjet i ne veže se za čovjekovu vanjštinu ili

udove, jezik, ruku, nogu.

 

Svrha iz ovog nijjeta jeste pravljenje razlike između ibadeta i adeta (običaja).

 •   Npr. Čovjek jede iz potrebe da bi utolio glad dok drugi čovjek to radi povodeći se za Allahovim naredbama koje su došle u Kur’anu, npr: Kulu wešrehu – Jedite i pijte.
 •  Npr. Čovjek se kupa da bih se rashladio, drugi da bi se očistio od džunupluka.
 •  Npr. Ukoliko bi čovjek imao na sebi nečistoću tj. džunup i skoči u rijeku da bi se okupao pa klanja takav ( NE) ne može klanjati, jer nije imao nijjet za kupanje.

Ibadeti nemarni su adeti.

Adeti svjesnih su ibadeti.

Primjeri:

 • Razlikovanje ibadeta od ibadeta- Čovjek klanja 2 rekijata nafile, dok drugi klanja 2 rekijata farza. Razlika između ova dva dijela je u nijjetu.

ZNAJMO!

Mjesto nijjeta je srce i ne izgovara se riječima uopćeno, jer onaj Koga obožavamo zna šta krijemo i šta na javu iznosimo. Allah najbolje zna šta je u srcima Njegovih robova.

 • PROPISI HADISA
  • O uvijetu nijjeta

Islamski učenjaci su se složili da djela šerijatskih punoljetnih obreznika vjernika (arap. Mukelef) ne smatraju se ispravna, niti se za njih dobiva nagrada osim sa donošenjem nijjeta. Što se tiče donošenja nijjeta pri izvršavanju ibadeta (namaz, post, hadž) ne bivaju ispravna, osim sa donošenjem nijjeta.

Posredničke radnje pri ibadetima – abdest, gusul, hanefije kažu da je tu nijjet uslov upotpunjavanja ibadeta (šartul kemal) ili upotpunjavanje nagrade, dok šafije i dr. Kažu da je uslov ispravnosti ibadeta.

 • Vrijeme nijjeta je pri samom početku ibadeta, prije samog ibadeta ili pri oblačenju ihrama a što se tiče posta može se ranije donijeti nijjet, zbog poteškoće praćenja zore.
 • Mjesto nijjeta je srce. Nije uslov da se riječima donosi, ali ponekad biva mustehab (poželjno) radi olakšice jezika srcu pri njegovom donošenju.

Hidžra (arap. Heždr) – napuštanje zemlje u kojoj dominira kufr i širk i selidba u zemlju gdje se praktikuje islam. Ova vrsta hidžre obavezna je muslimanu koji nije u stanju da ispoljava svoju vjeru.

(Dokaz- Hadis; „Nema hidžre iz Mekke nakon njenog oslobođenja.“ )

Hidžra se odnosi na sve ono što je Allah s. w. t zabranio;

 •  „Nije dozvoljeno ignorisati brata muslimana više od tri dana.“
 •   „Udaljavanje muža od žene iz postelje.“ – Dakle, ovo su sve hadisi vezani uz hidžru

Musliman je ponekad obavezan da ignoriše brata grješnika iz preventive, ne bi li se kanio grijeha koji čini. Isto tako, mužu je dozvoljeno da izbjegava nepokornu suprugu radi preodgoja.“

-Od koristi hadisa je i to da onaj tko ima namjeru da uradi neko dobro djelo, pa u tome bude sprječen npr. Bolest, smrt i sl.  Biti će nagrađen shodno svome nijjetu.

Share This: