Hadis 3

c1892f814c557b6a8106ef7352ce1fca-300x1503. HADIS

„Od Ebi Abdurahmana r.a Abdulaha bin Omera r. a prenosi se da je Allahov poslanik s. a. v. s rekao: „ Islam je izgrađen na pet stvari: svjedočenju da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekijata, hadžu i postu Ramazana.“ 

Važnost hadisa

-Ovaj hadis je od velikog značaja: jedan od temelja islama, koji u sebi sadrži propise koji su spomenuti u Kur’anu.

Def. Imam Neu-uvi:

„Tko upotpuni ovih pet stvari njegov islam je potpun. Kao što zgrada ima svoj temelj i konstrukciju, također i islam ima svoje temelje i konstrukciju, a to su ovih pet stvari, ako u toj zgradi nešto fali ili nije u potpunosti izgrađeno zgrada ne može biti potpuna. Ista stvar je i sa islamom.“

Ovo nam potvrđuje i hadis u kojem se bilježi da je Allahov poslanik s. a. v. s rekao: „Namaz je stub vjere, onaj tko ga ostavi, ruši i vjeru.“

 

 • PROPISI HADISA

-U ovom hadisu Allahov poslanik s. a. v. s govori i pojašnjava pravila i temelje na kojima se gradi islam i onaj tko ih ruši zaslužuje džehennem, a ti temelji su sljedeći:

v  Šehadetun LA ILLAHE ILELAHE (Svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha) MUHAMMEDEN RESULLULAH(Svjedočenje i vjerovanje u poslanstvo Muhammedovo s.a.v.s sa svim onim s čim je došao.) Ovo je prvi i osnovni temelj, prije svih temelja koji trebaju da budu izgrađeni u odnosu na druge temelje. Ovo nam potvrđuju i dr. Hadis u kojem nam poslanik s.a.v.s kaže: „Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema boga osim Allaha.“ (Buharija i Muslim)

v  Bilježi se da je Allahov poslanik s. a. v. s rekao:

„Tko iskreno kaže da nema drugog boga osim Allaha, ući će u džennet.“

 

 • Drugi temelj je obavljanje namaza. Ovo se odnosi na istrajavanje u obavljanju pet dnevnih namaza, u njihovom propisanom vremenu i u upotpunjavanju njegovih šartova(uslova), ruknova, sunneta i adaba kako bi iz toga u srcu vjernika iznikli korisni plodovi tj. plodovi istinskog imana i udaljavanje od grijeha, jer Uzvišeni Allah s. w.t kaže: „Uspostavi namaz, jer namaz doista odvraća od razvrata i svega što je ružno. „(El-Aukebut (Paukovi), 45. Ajet)
 • Namaz je glavno obilježje islama. Allahov poslanik s.a.v.s je rekao: „Između čovjeka i širka i kufra je ostavljanje namaza. U drugoj predaji kaže: „Namaz je stub vjere.“ (Buharija i Muslim)

 

 •  Davanje zekijata – izdvajanje određenog iznosa od imetka kada dosegne stepen nisaba. Siromašnima i onima koji spadaju pod tu kategoriju Uzvišeni Allah s.w.t opisuje vjernike i kaže: „I oni koji daju zekijat…“(El-Mumin, 4.ajet), „I oni u čijim imetcima bude određen dio za onog koji traži, za onog koji je lišen.“ (El-Mearidž, 24. Ajet) –Zekijat je ibadet, putem kojeg se postiže pravednost i suzbija siromaštvo, širi suosjećajnost i poštivanje među muslimanima.

 

 • Hadž (propisan 6.god po hidžri) i post ramazan (propisan 2.god pod hidžri)

-Obavljanje hadža u mjesecima, a to su: ševal, zul-gade i prvi deset dana zul-hidžreta, sprovođenja u djelo onoga što je Allahov poslanik s. a. v. s pojasnio da se sprovodi od obreda: tavak, kiram…

 • Suština hadža

Objedinjuje tjelesnu i materijalnu vrstu ibadeta i radi toga je propisan da se obavi bar jedanput u životu, iz njega proizlaze mnoge koristi, kako za pojedinca, tako i za društvo. On je ustvari, SVEISLAMSKI kongres muslimana iz čitavog svijeta i najpogodniji momenata okupljanja ummeta iz čitavog svijeta (Arefat je upravo prostor koji svjedoči našu prošlost, sadašnjost i budućnost i polaganje računa pred Uzvišenim Allahom.) Uzvišeni Allah kaže: (El-Hadž, 27. I 28.ajet)

 • Zbog toga za validno obavljen hadž, slijedi velika nagrada kao što Allahov poslanik s. a.v.s kaže: „Za validno obavljen hadž nagrada je džennet.“ (El-Imran, 97.ajet)
 • „Hodočastiti je harem dužan Allaha radi svaki onaj koji je u mogućnosti.“
 • Umra (mali hadž-kod neke uleme)

 

 • Post Ramazan

Uzvišeni Allah kaže: (Sura El Bekare, 185. Ajet)

„U mjesecu ramazana počelo je objavljivanje Kur’ana-upute za ljude…“

 • Ibadet kako za dušu, tako i za tijelo. Onaj tko ga bude iskreno ispostio tražeći time Allahovo zadovoljstvo, bit će mu oprošteni grijesi. (Većina uleme je kazala da se odnosi na male grijehe.)

U ovom hadisu po njegovom redoslijedu prvo je spomenut hadž, prije nego post iz razloga jer je tako spomenut bez ikakvog posebnog propisa, kao što smo već rekli Ramazan je prije propisan, a ima i predaja u kojima se to spominje.

Međusobno povezivanje islama

-Onaj tko sprovede u djelo spomenute temelje islama smatra se muslimanom.  A onaj tko ostavi ove temelje smatra se nevjernikom, onaj tko zaniječe jedan od ovih postulata nije musliman po konzesu uleme.

-Onaj tko vjeruje u nih, a zapostavi jednog od tih iz lijenosti griješnik je.  A onaj tko ih samo riječima izgovara fasik.

Suština ibadeta (bit)

-Ogleda se u tome da djela budu popraćena iskreno i iz srca, očituju jezikom i primjenjuju u djelo(npr.namaz)

Neće nam biti od koristi ako nas namaz ne odvraća od ružnog, kao ni post, kao ni hadž niti zekijat ako bude proizašao iz rijaluka (djela učinjena radi nekog drugog).

Predavanje održao u Udruženju Bošnjaka Vrijeme – Zeman: Mr. Jasmin Hadžikadunićc1892f814c557b6a8106ef7352ce1fca-300x150

Share This: