Hadis 6

hadis_6-300x1506.HADIS

Od Abdulaha En Numana ibn Besira prenosi se da veli:Cuo sam Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaze:

“Haram i halal su jasni a izmedju njih su sumljive stvari koje mnogi ljudi ne poznaju, ko se bude cuvao sumljivih

stvari sacuvat ce svoju vjeru i cast, a ko padne u sumljive stavari past ce u haram.Kao pastir koji cuva svoje stado

oko vladareva zabranjena posjeda i skoro da ga upusti u njega.Svaki vladar ima zabranjene posjede, zaista Allahovi

zabranjeni posjedi jesu Njegove zabrane.U tijeli u istinu postoji jedan komad mesa kada je on zdrav, cijelo tijelo je zdravo,

a kada on oboli cijelo tijelo oboli, a to je srce.”

Buhari Muslim

-Ibn Dekik el Aid rekao je:Ovaj hadis u sebi sadrzi temelje vjere.

-Ebu Davud es Sadzistani rekao je:Sav islam se bazira na cetiri hadisa od kojih je i ovaj.

Dok drugi islamski ucenjaci suglasni su u pogledu njegovih vrijednosti i koristi.

-Imam Nevevi rekao je:Ucenjaci su se razisli u pogledu harama tj. zabranjenog i halala tj. dozvoljenog.

-Imam Ebu Hanife kaze;halal je ono za sto postoji dokaz da je dozvoljeno, a Safija veli haram je ono za sto upucuje dokaz da je zabranjeno.

Poslanikove sallallahu alejhi ve sellem rijeci : “Halal i haram su jasni a izmedju njih su sumljive stvari koje mnogi ljudi ne poznaju”

znace da su cisti halal i haram potpuno jasni i da oko njih nema nikakve dileme.Izmedju halala i harama postoje stvari koje su nedovoljno

jasne ljudima i dovode ih u nedoumicu, jesu li one dozvoljene ili zabranjene ali oni koji su upuceni u islamsku nauku u vezi sa njima

nemaju nikakve dileme i znaju pod koju kategoriju spadaju.

CISTI  HALAL npr. sva lijepa i ukusna jela kao sto su zitarice, voce i povrce, meso dozvoljenih zivotinja, ukusna i prijatna pica.Neophodna

odjeca od pamuka, vune, krzna.Serijatski brak kao i ostala imovina ako se zaradi putem serijatskih validnih kupoprodajnih ugovora,nasljedstvom,

poklonom, ratnim plijenom.

CISTI  HARAM npr. jesti str i krv, svinjetinu, konzumiranje alkohola, stupanje u brak sa osobama sa kojima je islam to zabranio npr.covjek

istovremeno ne moze ozeniti dvije sestre.Zabranjeno je takodjer i oblacenje svile ali ta zabrana se odnosi samo na muskarce.Haram zarada

kao sto je kocka, prodavanje onoga sto je zabranjeno, otimanje tudjeg imetka i imovine.

SUMLJIVE  STVARI to su one stvari u vezi sa kojima nema jedinstvenog stava oko toga da li su haram ili halal.One mogu biti jeli i pice.

Npr.jesti meso konja, gustera, mazge, zatim odjeca oko cijeg oblacenja nema jedinstvenog stava npr.kozna odjeca od divljih zvijeri.

Sumljive stvari mogu biti i kod zarade oko koje nema jedinstvenog stava.

-Ulema kaze,Uzviseni Allah je objavio Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Knjigu tj. Kur’an u kojoj je objasnio ono sto je potrebno

od halala i harama.

“I Mi tebi objavljujemo Knjigu u kojoj je objasnjenje za sve” En Nahl,89

“Objasnio im je sve sto je naredjeno i zabranjeno” kaze Imam Mudzahid.

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaze:“OSTAVIO SAM VAS NA BIJELOJ, JASNOJ I CISTOJ VJERI.NJENA NOC I DAN SU ISTE

S’NJE MOZE SKRENUTI SAMO ONAJ KOJI JE UPROPASTEN.”

Ibn Madze 213, Ahmed 1/126

Poslanikove sallallahu alejhi ve sellem rijeci:“A ko padne u sumljive stvari past ce u haram.”

Ovo podrazumijeva dvije stvari:

1. Da covjek pocini haram misleci da to djelo nije grijeh.

2. Da znaci da se priblizio cinu padanja u grijeh, kao sto je receno grijesi su pretinac ili sanduk nevjerstva.Jer dusa kada pocini

grijeh tada nas taj grijeh postepeno odvodi u drugi veci grijeh.Na to nam ukazuju rijeci Uzvisenog Allaha:”Ni krive ni duzne

Vjerovjesnike ubijali i zato sto protiv Allaha ustaju i sto u zlu svaku mjeru prekoracuju.” Ali Imran 112

Poslanikove sallallahu alejhi ve sellem rijeci:Hima-granica”

Sve sto je zabranjeno ima svoju granicu npr. osamljivanje sa zenom ili muskarcem  stankinjom koji jedni drugom nisu mahremi

ako covjek prekoraci granicu i upusti se u osamljivanje pao je u zabranjeno.

-Mehmed Hodzic je rekao:U isalmu nam je sve jasno protumaceno sto je dozvoljeno, a sto je zabranjeno, neke stvari poznaje svako

a neke samo uceni ljudi.Ko nesto ne zna treba se toga i cuvati, jer ko se nad obalu ne oprezno nadkuci moze casom u vodu pasti.

Obicaj kod Arapa je bio da vodje plemena oznace jedan dio ispase, gdje niko drugi ne smije napasati svoja stada.Takvu zemlju

su nazivali HIMA i Allah Uzviseni ima nesto slicno tome, ato su Njegove zabrane u koje se ljudi ne smiju upustati.

Ko blizu tih zabrana dodje moze vrlo lako da se u njih upusti, zato je dobro kaniti se i blizine zabrana.

Drugi dio hadisa govori o necemu drugom, naime svaki covjek ima dvije vrste poslova koje radi, unutarnje i vanjske.Unutarnji poticu

iz srca dok vanjski nastaju iz unutarnjih.U koga bude srce cisto i svi poslovi bit ce mu cisti, u protivnom svi poslovi ispadaju

ruzni.Prema ovome je jasno da se ne mogu odbraniti frazom:”Na srec se gleda”, oni koji protupropisno postupaju da im je srce

cisto svi bi im poslovi bili cisti.Ako je u cupu med i s’polja ce se osjecati slast, a ako je sirce i spolja se osjeca ljutina.

I onaj koji se svijetu prikazuje dobrim poslovima ako mu to iz srca ne potice to vec izgleda usiljeno i lako se primjeti.

Skola islama, cas hadisa, predavanje odrzao Mr.Jasmin Hadzikadunic.

Share This: