Hadis 7

hadis_7-300x1507.HADIS

Od Ebi Rukaji Temima bin Evsa Ed Darija prenosi se da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:

“Vjera je savjet, ponovivsi to tri puta, a potom je rekao : Od Allaha, Njegove Knjige, Njegova Posalnika,

vodjama muslimana i obicnim ljudima.”

Muslim, 55

Imam Muhamed ibn Eslem Ed Tusi:”Ovaj hadis obuhvata jednu cetvrtinu vjere, dok Hafiz Ebu Davud smatra da

osnova fikha proizilazi iz pet hadisa, a da je ovaj hadis jedan od njh.

Vjera je savjet od Allaha

Ulema je kazala znacenje ovog hadisa ogleda se u tome da se istinski vjeruje u Allaha i da Mu se sirk ne cini.

Vjerovanje u Njegovo Savrsenstvo i Njegova Plemenita Svojstva i Atribute i nijekanje svake vrste manjkavosti i

nedostatka.Biti Mu pokoran i odricati se grijeha i voljeti i prezirati u Njegovo Ime.Boriti se protiv onih koji u Njega ne

vjeruju.Priznati sve Njegove blagodati koje je podario i zahvalan Mu biti.Biti iskren u svim djelima, upucivati Mu dove i

upucivati na nju i biti blag prema ljudima.Ovo se sve vraca na roba pri savjetovanju samog sebe, a Allah je neovisan

od savjetodavaca.

-El Hatabi:”Definicija savjeta jeste zeljeti svaki vid dobra onome koga savjetujes.”Potom veli u jezickoj terminologiji rijec

EN-NUSH znaci rafiniranje, tako se kaze NASAHATUL ASELE – rafinirao sam med tj. odvojio sam ga od voska.

Savjet Njegovoj Knjizi

Vjerovanje u Nju i djelovanje u skladu sa onim sta je u Njoj.

-Sejh Sadi:”Savjet Njegovoj Knjizi ogleda se u tome ucenjem na pamet i citanje i razmislajnje o Njenim ajetima

i njihovo znacebje i postupanje prema njima.

Savjet Njegovom Poslaniku

Vjerovanje u Njega i Njegovo poslanstvo i ispoljavanje ljubavi prema Njemu.I davanje prednosti Njemu nad sobom,

porodicom i imetkom.I doslijedno slijedjenje Njega sa cim je dosao u temeljima vjere i Njegovim granicama.Davanje prednosti

hadisu iznad svih drugih i potpomaganje vjere islama.

Savjet vodjama muslimana

Oni su njihovi predstavnici od jednog i glavnog imama, emira tj. poglavara, kadija i svima koji bilo kakavu funkciju obnasaju

unutar islamske zajednice.Vjerovanje u njihovo vodjstvo, podredjenost, slusanje i podsticanje ostalih muslimana na to.Nastojati

savjetovati ih u ispunjenju njihovih obaveza.I podsticanje na cinjenje opceg dobra za islamsko drustvo.

Savjet obicnim ljudima

Da zele ljudima ono sto i sami sebi zele.I da prezire i sve ono sto i sam prezire od loseg shodno svojim mogucnostima.Jer onaj

koji zeli nesto on i tezi ka tome i upotpuni i primjeni.Poslanik sallallahu alejhi ve sellem protumacio je savjet kroz ovih pet

stvari koji obuhvata:

1. Ispunjavanje obaveza prema Allahu

2. Njegovoj Knjizi

3. Poslaniku

4. Prema svim muslimanima

5.Svih slojeva u drustvu

A to obuhvata citavu vjeru, nista nije spomenuo a da nije podpalo pod ovo sto se spomenulo u hadisu.

KORISTI  HADISA

1. VJERA JE REZIMIRANA U JEDNU RIJEC SAVJET KOJA OBUHVATA 5 OBLASTI

2. PODSTICANJE NA SAVJET U OVIH 5 OBLASTI, JER AKO SE VJERA GRADI NA OVIM TEMELJIMA

DUZNI SMO SE TRUDITI USADITI JE U SVOJA SRCA I PRIMJENITI JE U DJELO

3. ZABRANA  VARANJA JER VARANJE JE SUPROTNO SAVJETOVANJU I VJERI

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaze:”Ko vara nije od nas.”

 

Predavanje odrzao Mr.Jasmin Hadzikadunic na casu hadisa, 26.04.2014 godine

Share This: