Hadis 8

8hadis-300x1508.HADIS

Abdulah ibn Omer r.a. prenosi da je Poslanik salla
llahu alejhi ve sellem rekao:

“Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov Poslanik i dok ne počnu obavljati namaz davati zekat, a kada to učine sačuvali su od mene svoje duše, čast i imetak osim za islamski hak, a račun ce polagati pred Allahom.”

Ako bude receno post je jedan od temelja islama i hadz, zasto nisu spomenuti?

-Zato sto se zbog posta i (hadza) ne ubija, nego se ztavara i sprecava mu se hrana i pice, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo ovo troje radi cijeg ne izvrsavanja se ubija.

-Ibn Usejmin: Rijec umirtu-naredjeno mi je,tj. naredio Mu je Allah.

Rijeci:”Da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoce”,ovej hadis ne odnosi se na pojedinaca nego opcenito na ljude, sve dok ne posvjedoce.

KORISTI HADISA

1. Obaveza borbe protiv ljudi sve dok se ne pokore Allahu i ne daju dziziju.

2. Onaj ko odbija davati zekeat, dozvoljeno se boriti protiv njega.Zbog toga se Ebu Bekr borio protiv onih koji su

odbili da daju zekeat.

3. Osoba ili covjek koji ispoljava islam, po tome se sudi da je musliman, a njegova unutrasnja djela pripadaju Allahu.

Posalnikove sallallahu alejhi ve sellem rijeci:”A kada to ucine sacuvali su od mene svoje duse, cast i imetak, osim za

islamski hak racun ce polagati pred Allahom.”

4. Potvrdjivanje dana obracuna pred Allahom tj. da ce covjek biti pitan za svoja djela dobra i losa kao sto Allah kaze:

” Onaj ko bude uradio koliko trun dobra-vidjece ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla-vidje ce ga.” Az-Zilzal,7 i 8 ajet

PREDAVANAJE  ODRZANO  U  UDRUZENJU  BOSNJAKA  VRIJEME-ZEMAN, SKOLA  ISLAMA, CAS  HADISA,PREDAVAC  MR.JASMIN  HADZIKADUNIC

26.04.2014

Tekst uredila:Ummu Damija

Share This: