Author Archive: Admin

Hadis 5

5.HADIS Od majke pravovjernih Aise r.a. prenosi se da je kazala;Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Ko uvede nesto u ovu nasu vjeru sto nije od nje to se odbacuje.” Buharija i Muslim “Ko uvede djelo na kojem…
Read more

Hadis 4

4. HADIS Od Ebu Abdurahmana Abdulaha ibn Mesuda r.a. prenosi se da je rekao:Obavijestio nas je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem,a on je onaj koji je naj istinitiji.“Zaista se svako od vas formira u utrobi majke cetrdeset dana kao…
Read more

Hadis 3

3. HADIS „Od Ebi Abdurahmana r.a Abdulaha bin Omera r. a prenosi se da je Allahov poslanik s. a. v. s rekao: „ Islam je izgrađen na pet stvari: svjedočenju da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov…
Read more

Hadis 2

2. HADIS Veli Omer ibnul-Hattab: “Jednog dana sjedasmo mi kod Bozijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad se pomoli prema nama covjek u sasvim bijelu odijelu, sasvim crne kose, ne vidi se na njemu trag putovanja i ne pozna ga…
Read more

Hadis 1

1. HADIS Od vođe pravovjernih Ebu Hafse, Omera ibn Hataba r.a prenosi se da je rekao:  “Čuo sam Allahova Poslanika s. a. w. s da je rekao: ” Zaista se djela cijene po namjerama i zaista će svaki čovjek dobiti…
Read more