Video

O objavi Bismille

Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu, rekao je: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije znao gdje se sure završavaju sve dok mu nije objavljen ajet: ‘U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.’” (Ovaj je hadis vjerodostojan. Pogledaj djelo “Sahihu Ebi Davud” autora…
Read more