O objavi nekih ajeta sure Es-Sedžda (II dio)

563454354334“Zar da vjerniku bude isto kao grešniku? Ne, njima neće biti isto.” (Es-Sedžda, 18)

Odnosi se na Aliju ibn Ebu Taliba i Velida ibn Akabu. Od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhu, prenosi se daje rekao: “Velid ibn Akaba ibn Ebu Muit jednom prilikom reče Aliji ibn Ebu Talibu, radijallahu anhu: ‘Moja je sablja oštrija od tvoje, bolji sam govornik od tebe i hrabriji sam od tebe.’ ‘Šuti, ti si samo jedan grešnik!’, reče mu Alija. Tada Uzvišeni objavi: ‘Zar da vjerniku bude isto kao grešniku? Ne, njima neće biti isto.’ (Es-Sedžda, 18), misleći pod vjernikom na Aliju ibn Ebu Taliba, a pod grešnikom na Velida ibn Akabu.”

(“Esbabu nuzulil-Kur’an”, str. 309-310.)

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: