O objavi nekih ajeta sure EI-Ahkaf (IV dio)

6575675676“Kad ti poslasmo nekoliko džina da Kur’an slušaju, kad dođoše da ga slušaju, oni rekoše: ‘Pst!’ A kad se završi, vratiše se narodu svome da opominju.” (El-Ahkaf, 29)

Od Abdullaha se prenosi da je rekao: “Dok je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom u dolini učio Kur’an, na njega naiđe skupina džina kojih je bilo deveterica, od kojih je jedan bio njihov poglavar, pa kad ga čuše, pomno ga saslušaše, ušutkujući jedan drugog, govoreći: ‘Pst!’, a Uzvišeni tada objavi: ‘Kad ti poslasmo nekoliko džina da Kur’an slušaju, kad dođoše da ga čuju, oni rekoše: ‘Pst!’ A kad se završi, vratiše se narodu svome da opominju.'”

(Bilježi ga Hakim, 456/2, s ispravnim nizom prenosilaca.)

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: