O objavi nekih ajeta sure El-Kamer (I dio)

86786786768“Bliži se čas i Mjesec se raspolutio. A oni uvijek kada vide čudo, okreću glave i govore: ‘Čarolije neprestane.'” (El-Kamer, 1-2)

Od Abdullaha se prenosi da je rekao: “Za života Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, raspolutio se Mjesec pa Kurejšije rekoše: ‘Ovo je čarolija sina Ibn Kebša (to je bio nadimak Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem), koji vas je začarao. Pitajte putnike pa ćete vidjeti!’ Kad ih upitaše, rekoše im da su to i oni vidjeli. Nakon toga Uzvišeni objavi: ‘Bliži se čas i Mjesec se raspolutio. A oni uvijek kada vide čudo, okreću glave i govore: ‘Čarolije neprestane.'”

(Hadis je vjerodostojan. Bilježe ga Buhari, 3636, i Muslim, 43, 44, 45/2800, str. 2158.)

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: