O objavi nekih ajeta sure El-Kamer (II dio)

7687687986678“Grešnici će sigurno stradati i u ognju biti na Dan kada budu u vatru odvučeni, s licima dolje okrenutim: ‘Iskusite vatru džehenemsku!’ Mi sve s mjerom stvaramo…” (El-Kamer, 47-49)

Od Ebu Hurejre prenosi se da je rekao: “Kurejšije dođoše svađajući se oko kadera pa Uzvišeni objavi: ‘Grešnici će sigurno stradati i u ognju biti na Dan kada budu u vatru odvučeni, s licima dolje okrenutim: ‘Iskusite vatru džehenemsku!’ Mi sve s mjerom stvaramo.”

(Hadis je vjerodostojan. Bilježi ga Muslim, 19/2656.)

Od Usejdova oca prenosi se da je rekao: “Došao sam kod Muhammeda ibn Kaba, a on je rekao: ‘Kad vidite da govorim o kaderu (određenju, sudbini), recite da sam pretjerao, jer sam poludio. Tako mi Allaha, ovaj je ajet objavljen samo zbog njih, a zatim prouči: ‘Grešnici će sigurno stradati i u ognju biti na Dan kada budu u vatru odvučeni, s licima dolje okrenutim: ‘Iskusite vatru džehenemsku!’ Mi sve s mjerom stvaramo.””

(Bilježi ga Ibn Kesir, 4/281-284.)

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: