Ostvarenje Tevhida

43534534345345Ibn Kajjim, rahimehullah, veli:

“Dvije su vrste tevhida:

‘Prva је vjerovanje u odvojenost Gospodara od stvorenja i Uzvišenost Njegovu nad Njegovim Prijestoljem iznad sedam nebesa, о čemu su obavijestile sve Njegove objave i svi Njegovi poslanici, i vjerovanje u Njegova svojstva potpunosti, kao što је Sebe njima opisao, daleko od negiranja ili prenesenog tumačenja, ili poistovjećivanja sa ljudskim osobinama ili ulaženja u kakvoću.'”

“…Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi.” (Eš-Šura, 11) (“Medaridžu-s-Salikin”, 3/485)

Potom Ibn Kajjim prenosi ono što kažu Ehlus-sunne vel-džema’at:

“Opisujemo Allaha onako kako је On Sebe opisao i kao što Ga је opisao Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bez prenesenog tumačenja, niti negiranja Njegovih svojstava potpunosti, kao što је Sebe njima opisao, niti poistovjećivanja sa ljudskim osobinama. Naš је put pridržavanje za njihovo vanjsko značenje i poricanje poistovjećivanja sa ljudskim osobinama.

Stoga, ne kažemo da Allah nema dvije ruke, niti lice, niti sluh, niti vid, niti život, niti moć, niti da se nije uzdigao nad Svojim Prijestoljem, niti kažemo da su Mu ruke poput ruku stvorenja, niti lice poput lica stvorenja, niti ista od Njegovih osobina poput osobina stvorenja, već kažemo da Njegovo bićе nije poput stvorenih bića niti, nam је poznata bit i kakvoća Njegovog bićа, niti to Allah traži od nas, niti nas је osposobio za to, kao što ne znamo ni suštinu mnogih stvorenih stvari, poput duše, ali је moguće razlikovati dušu insana od duše hajvana.

Uzvišeni Allah nas је obavijestio о detaljima Sudnjeg dana, i dženneta i džehennema, i srca i duše vjernika svjedoče i ne sumnjaju da su rijeke u džennetu od vina, meda i mlijeka, ali ne poznaju njihovu bit, niti kakvoću, kao što veli Ibn Abbas, radijallahu anhu: ‘Ništa nema na dunjaluku od onog šta ima na ahiretu, osim imena.'”

Izvor: “Oaza imana – Vjerovanje u Allaha”

Autor: Ibn Kajjim El-Dževzijje

Share This: