O objavi nekih ajeta sure El-Hakka

655445“Da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti.” (El-Hakka, 12)

Burejda prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Aliji, radijallahu anhu: “Uistinu mi je Uzvišeni Allah naredio da budem u tvojoj blizini i da ne budem daleko od tebe, da te poučim pa da zapamtiš i svjestan budeš, a zadužio je Sebe da zapamtiš.” Nakon toga objavljen je ajet: “…i da to od zaborava sačuva uho koje pamti.”

(Hadis je slab.)

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: