O objavi nekih ajeta sure Et-Tevba (V dio)

345432534545“O vjernici, zašto ste neki oklijevali kad vam je bilo rečeno: ‘Krenite u borbu na Allahovu putu!,’ kao da ste za zemlju prikovani? Zar vam je draži život na ovom svijetu od onoga svijeta? A uživanje na ovom svijetu, prema onom na onom svijetu, nije ništa.” (Et-Tevba, 38)

Ovaj je ajet objavljen kao poticaj za Bitku na Tebuku i to zato što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što se vratio iz Taifa i Bitke na Hunejnu, naredio da ljudi krenu u borbu na Allahovu putu protiv Bizantije i to u teškom periodu – u vrijeme suše, velikih vrućina, kada su sazrele hurme i ostali plodovi, tako da se ljudima borba protiv Bizantinaca učinila velikom i teškom. Draži im je bio hlad, ostanak kod kuće i imetak. Bilo im je mrsko izaći u borbu. Tim je povodom Uzvišeni Allah objavio ovaj ajet.

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: