Kur’an

Mekkanski i medinski ajeti

Poznato je da svaki narod pridaje veliku pažnju svojoj tradiciji i nasljedstvu. Islamski ummet je preduhitrio sve ostale pridajući svu svoju pažnju Objavi kojom je čitavo čovječanstvo počašćeno. Kur’an nije samo naučna ili reformatorska poruka koju ljudski um prihvata već…
Read more

Adabi učenja Kur’ana

Učenje Kur’ana, kao jedan od najvrijednijih ibadeta, valja ukrasiti i ukazati mu posebnu važnost sa sunnetskim i mustehab radnjama. Učenje Kur’ana zahtijeva iskrenost prema Allahu, subhanehu ve te’ala, a to podrazumijeva da se nagrada očekuje samo od Njega, želeći Njegovu…
Read more