O objavi nekih ajeta sure EI-Ahzab (III dio)

578974“Zovite ih po očevima njihovim, to je kod Allaha ispravnije…” (El-Ahzab, 5)

Od Abdullah ibn Omera prenosi se da je rekao: “Zejda ibn Harisa, roba Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nismo drugačije zvali osim Zejd sin Muhammedov dok Uzvišeni nije objavio: ‘Zovite ih po očevima njihovim, to je kod Allaha ispravnije…”

(Bilježe ga Buhari, 10/132, i Tirmizi, 4/165, koji kaže da je ovaj hadis vjerodostojan.)

Od Abdullaha ibn Omera prenosi se da je govorio: “Zejda ibn Harisa nismo drugačije zvali osim Zejd sin Muhammedov, dok nije objavljeno: ‘Zovite ih po očevima njihovim, to je kod Allaha ispravnije…”

(Hadis je vjerodostojan. Bilježe ga Buhari, 4782, Muslim, 2425/62, Nesai, 416, i Tirmizi, 3209, koji kaže: “Ovaj je hadis vjerodostojan.”)

Od Aiše, radijallahu anhu, prenosi se daje rekla: “Sehla bint Suhejl ibn Amr, koja je bila udata za Ebu Huzejfu ibn Utbu, došla je kod Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekla: ‘Salim nam ulazi u kuću dok smo mi u kućnim haljinama, a smatrali smo ga djetetom, a Ebu Huzejfa ga je posinio kao što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posinio Zejda.’ Tada Uzvišeni objavi: ‘Zovite ih po očevima njihovim, to je kod Allaha ispravnije…'”

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: