Predvodnici meleka

564564654Ibn Kajjim rahimehullah, veli:

“Meleki imaju svoja tri predvodnika, a oni su: Džibril, Mikail i Israfil.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio je dovu:

“Allahu, Gospodaru Džibrila, Mikaila i Israfila. Stvoritelju nebesa i Zemlje, Poznavaoče skrivenog i vidljivog. Ti sudiš među Svojim robovima u onome u čemu se oni razilaze. Uputi me na ono što je istina u onome u čemu se oni razilaze, s Tvojom dozvolom. Doista, Ti upućuješ onoga koga hoćeš na pravi put.”

(Muslim, 770; Tirmizi, 3420; “lgasetul-ihfan”, 2-127)

Tumačeći ovaj hadis nadalje veli:

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nastojao se približiti Allahu putem Njegovog rububijjeta – vlasti uopćeno, i posebne vlasti nad ova tri meleka koji su zaduženi za život. Džibril, a. s. , zadužen je za dostavljanje objave koja u sebi sadrži život za srca i duše. Mikail je zadužen za kišu koja uzrokuje život na zemlji ljudima, životinjama i biljkama. A Israfil je zadužen za puhanje u rog koji će označiti početak života nakon proživljenja. Njegov Poslanik zamolio Ga je Njegovom vlašću nad ovom trojicom meleka da ga uputi na ono. Što je istina u čemu su se ljudi razišli i zato što je koristan život onoga za šta su oni zaduženi.”

(“lgasetul-ihfan”, 2-127)

Izvor: “Oaza imana – Vjerovanje u meleke”

Autor: Ibn Kajjim El-Dževzijje

Share This: