Zadnje dodano

O objavi nekih ajeta sure EI-Kasas

“Oni govore: ‘Ako s tobom budemo pravi put slijedili, bit ćemo brzo iz rodnog kraja protjerani…’” (El-Kasas, 57) Povod objave ovog ajeta jeste Osman ibn Nevfel ibn Abd Mennaf, koji je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Mi, uistinu, znamo…
Read more

O objavi nekih ajeta sure En-Nur (I dio)

“Bludnik ne treba da se ženi, osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba da bude poželjna, osim bludniku ili mnogobošcu; to je zabranjeno vjernicima.” (En-Nur, 3) Komentatori Kur’ana kažu: “Muhadžiri, među kojima je bilo siromaha koji nisu imali nikakva…
Read more